Snackisarna i branschen 2020 – uppföljningen

Av AutoConcept Marknad, den 2020-04-03 10:57

Även om det är svårt att i nyhetsflödet hitta information som inte är inriktad på Covid-19 och dess effekter, så är det ju ändå så att även andra processer och beslut kommer påverka oss framöver. I vårt tidigare nyhetsmail fick du ta del av branschsnackisarna 2020. Nu har vi kommit en bit in på året och det är dags att följa upp dem. Hur har försäljningen gått efter WLTP? Har vi fått en branschstandard för elbilar? Och har det kommit några nya snackisar sedan sist? Det får du svar på här.

Har du missat våra snackisar 2020? Här kan du läsa dem.

1. Hur har WLTP påverkat nybilsförsäljningen?

Som förutspått har nybilsförsäljningen minskat i år, detta på grund av fordonskatthöjningen som trädde i kraft vid årsskiftet och den köprusch som det ledde till i slutet av 2019. Nyregistreringen av personbilar minskade med 18 procent i januari och lätta lastbilar med 57,5 procent, enligt statistik från Bil Sweden. Däremot ökade andelen och antalet laddbara bilar. Av den totala andelen nyregistreringar var 30,7 procent laddbara bilar i januari, det är den högsta nivån någonsin. Samtidigt som laddbara bilar ökade kraftigt, minskade andelen bensin- och dieselbilar.

Försäljningen i februari har sett likadan ut. Hög andel av nybilsförsäljningen var laddbara personbilar, 25,1 procent av den totala andelen. Minskning av bensin- och dieselbilar fortsatte.

Nyregistreringarna av personbilar minskade i mars månad med 8,6 procent. Minskningen i mars kan inte kopplas till Coronautbrottet. De bilar som registrerades i mars är till stor del resultatet av ordrar som tecknats flera månader tidigare, innan Coronautbrottet.

Vi kan dock förvänta oss Corona-effekter på registreringarna under de närmaste månaderna.

2. Vad är status gällande förstärkt konsumentskydd?

En särskild utredare ska ta ställning till hur direktiven ska genomföras i Sverige och uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2020.

3. Branschstandard på elbilar

Detta arbete är i full gång. Just nu pågår ett arbete med att samla in och sammanställa de olika krav som finns hos myndigheter, tillverkare och importörer. Läs mer om denna branschstandard här.

4. Verkstädernas utmaningar

Godkänd bilverkstad går framåt, 352 bilverkstäder klarade den årliga kontrollen. Det motsvarar 12 procent av alla bilverkstäder i landet. Ytterligare 300 bilverkstäder har börjat sitt arbete med att förbättra standarden, säger Joachim Due-Boje på MRF:s verkstadssektion.

Godkänd Bilverkstad gläder även konsumentverket, som tror att arbetet kommer leda till färre konsumentproblem och att branschen får ett bättre rykte.

Det är fortfarande stor brist på verkstadsmekaniker i landet. Skolverkets statistikrapport visar dock att allt fler elever antas till gymnasiets fordons- och transportprogram. Förhoppningsvis drömmer några av dem om att bli verkstadsmekaniker.

5. Vad snackas det om i hallarna idag? 

Coronavirus är ordet på allas läppar just nu. Vilken inverkan viruset kommer ha på branschen i år är för tidigt att säga. I skrivande stund är 5466 bekräftade sjukdomsfall i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Den 10 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med att risken för smittspridning i Sverige nu är mycket hög.
Var detta kommer sluta är svårt att svara på idag, men vi hoppas att läget snart stabiliseras i världen.

Så här har begagnatförsäljningen gått hittills 2020

Här är 5 tips som företag bör följa för att undvika smittrisk i din verksamhet:
 1. Informera medarbetarna om vet vad som gäller och hur de ska agera vid misstanke om smitta.
 2. Informera om vilka symtom de bör vara medvetna om: feber, hosta eller andningssvårigheter.
 3. Se till att medarbetarna stannar hemma om de visar något av symtomen ovan.
 4. Vidta förebyggande åtgärder i verksamheten, exempelvis att undvika fysisk kontakt som handskakning.
 5. Följ myndigheternas rekommendationer:
  - Var noggrann med handhygien. Tvätta händerna och använd eventuellt handsprit.
  - Undvik kontakt med personer som uppvisar symptom på förkylning och/eller luftvägsinfektion.
  - Hosta eller nys i engångsnäsdukar eller i armvecket.
Kategori:Bransch-snack

Kommentarer:

AutoConcept Nyheter

Välkommen till vår nyhetssida. Här uppdaterar vi dig om de senaste snackisarna i hallen och om våra produkter.

Vad vill du läsa om här? Maila dina önskemål till marketing@autoconcept.se

Prenumerera för uppdateringar