Försäljningsåret 2020 och prognos för 2021

AutoConcept Marknad, 2021-02-23 12:03

Året 2020 kommer gå till historien, den saken är klar. Vi blickar tillbaka på året som trots pandemi levererade försäljningsrekord i vår bransch, men även försäljningsras. Dessutom ser vi in i spåkulan för 2021.

Nybilsförsäljningen 2020 - snabbare återhämtning än förväntat

2020 blev ett svagare år än förväntat, vilket pandemin var en stor bidragande faktor till. Antalet nyregistrerade personbilar slutade på cirka 291 664, vilket är en minskning med drygt 18 procent jämfört med 2019.

Glädjande är att antalet laddbara bilar ökade med 132 procent, vilket motsvarar 93 938 av den totala marknaden.

Så här säger Bil Sweden om nybilsförsäljningen 2020:

- Den prognos på 330 000 personbilar som vi lade i början på 2020 reviderades ned till 270 000 bilar i april till följd av Coronakrisen. En snabbare återhämtning än förväntat föranledde en upprevidering av prognosen i oktober till 280 000, som nu överträffas, säger Mattias Bergman, VD på Bil Sweden.

Nybilsförsäljningen 2021, Bil Sweden ger sin prognos

Året är väldigt osäkert. Mycket beror såklart på hur konjunkturen kommer att utvecklas, men också de styrmedelsförändringar som förväntas träda i kraft under 2021. Det handlar om sänkt bonus för laddhybrider, kraftigt höjd malus även för bilar med låga koldioxidutsläpp, slopandet av den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar samt generellt höjda förmånsvärden.

Utöver det råder det dessutom ovisshet kring det stoppade förslaget om att minska exporten av klimatbonusbilar som skulle träda i kraft vid årsskiftet.

Bil Swedens prognos för 2021 är 300 000 nya personbilar, det är en ökning med cirka 3 procent jämfört med föregående år. Så här kommenterar Mattias Bergman det:

- Vår prognos om ökade registreringar i år ska ses mot bakgrund av förestående massvaccineringar och en tro på konjunkturåterhämtning under kvartal två, men också av att flera biltillverkare lanserar många nya modeller som når allt fler och större kundgrupper.

Begagnatmarknaden 2020 – en efterfrågan på historisk nivå

Vi lämnar nybilsförsäljningen och går över på en något mer glädjande, nämligen begagnatmarknaden. Till skillnad från nybilsförsäljningen har begagnathandeln gått bra under pandemin, en ökning med sex procent jämfört med 2019. Allt fler personer har valt att skaffa bil under 2020, något som tros bero på att man har velat undvika kollektivtrafiken

Efterfrågan på begagnade bilar har varit på en historisk nivå. Det har gjort att priserna har gått upp med över 15 procent under året.

Privathandeln fortsätter att tappa andel av totalmarknaden, men den starka uppgången för hela marknaden medför att privathandeln ökat med 2,2 procent.

Prognos 2021 begagnat

Många svenskar tror på fortsatt prisuppgång av begagnade bilar under 2021. En Sifo-undersökning som genomfördes i september 2020 visar att dubbelt så många svenskar tror att priserna kommer fortsätta stiga, jämfört med andelen som tror på sjunkande priser.

Anledningen till detta tros vara Coronapandemin, som gör att intresset för att äga bil fortsatt kommer vara högt. Efterfrågan kommer helt enkelt fortsätta att driva priserna uppåt.

En annan bidragande faktor till prishöjningen kan vara den nya Malus-skattan samt förmånsskatterna på tjänstebilar som träder i kraft 2021.

Hur året faktiskt kommer se ut återstår att se. Efter ett år som 2020 tar man inte längre något för givet, eller hur?

Kommentera gärna dina tankar om 2021, hur tror du att året kommer se ut?
Category:Bransch-snack

Kommentarer: