Lykkes du løse gåten? 😉

AutoConcept marked, 07.07.21 10:42

En ny selger hos en bilforhandler solgte totalt 31 biler i løpet av de første fem månedene på jobb. Hver måned solgte han flere biler enn forrige måned, og i 5. måned solgte han tre ganger så mange biler som den første. Hvor mange biler solgte han i fjerde måned på jobben?

Psst! Svaret og løsningen kan bli funnet litt lenger ned.. 👇

blogg_gåta_400x250

 

 

 

 

 

 

Riktig svar på gåten: 8 biler

Løsning:

Anta at de solgte 2 biler den første måneden, de solgte 6 på den femte og i mellom må de ha solgt henholdsvis 3, 4 og 5 biler. Dette gir 2+3+4+5+6 = 20 biler, som er for lite.

Anta at de solgte 4 biler den første måneden, de solgte 12 på den femte. Deretter de, som har solgt minst 4 +5 + 6 + 7 + 12 = 34 biler, som er for mye.

Dermed må de ha solgt 3 biler i sin første måned og 9 biler i femte. I mellomtiden kunne de ha solgt 4, 5, 6, 7 eller 8 biler (2 tall som skulle fjernes). Totalt utgjør dette 3+4+5+6+7+8+9 = 42 biler, så det er totalt 11 biler som skal fjernes. To tall som skal slettes, kan utgjøre 11 på to måter: Enten er det 4+7 eller 5+6. Uansett hvilket nummer som skal fjernes, er 8 igjen, som da må være antall biler som selgeren solgte i den fjerde måneden.


 

Kommentarer: