Automatväxellåda

AutoConcept Marknad, 2020-09-16 16:08

Många bilar har en automatlåda, men det är få som vet hur en automatisk växellåda fungerar. 

En automatväxellåda styrs elektroniskt och genom ett hydrauliskt system. Som de flesta säkert vet behöver man som förare inte byta växel manuellt på en automatväxlad bil. De vanligaste lägena i en automatlåda är Parkering (P), backa (R), Neutral- eller friläge (N) och köra framåt (D).

Automatlådor har ofta ingen koppling, utan har istället en momentomvandlare mellan motorn och växellådan. Man kan säga att det är en burk full med olja och smart tubinteknik som växlar upp vridmomentet när hastighetsskillnaden mellan ingående och utgående axlar är stor.

Till skillnad från en manuell växellåda, som bygger på kuggdrev som sitter på axlar, bygger en automatväxellåda på planetväxlar. En planetväxel består av ett centralt kugghjul, så kallat solhjul och en kuggring, kallad ytterring. Mellan dessa sitter ett mindre antal kugghjul (planethjul) i en planetbärare. Genom att låsa en, eller flera av komponenterna, och välja var man ska in och var man ska stoppa ur kraft, kan man få olika utväxlingar.

Halvautomatisk växellåda

I en semi- och halvautomatisk växellåda är det en dator som byter växel automatiskt. Hur den funkar praktiskt skiljer sig från bil till bil. I vissa bilar gör elektroniken hela jobbet och du dom förare behöver inte göra något alls, i andra bilar måste du själv berätta för motorn när du vill växla upp eller ned, det gör du genom att trycka växelspaken åt den riktning du vill och sedan växlar elektroniken åt dig.

Det finns flera ekonomiska fördelar med en halvautomatisk växellåda. Den kräver till exempel mindre underhåll på lång sikt.

:Tryggare fordonsägareSå fungerar en bilKomponentguide