Vad är en Kamaxel?

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 15:02

En kamaxel är en stång som är försedd med ett flertal kammar. Kamaxeln styr huruvida ventilerna är öppna eller stängda. Den roterar inne i topplocket och ser till att rätt ventiler tar in luft, eller skickar ut gaser, vid rätt tidpunkt. I gaveln på kamaxeln sitter kamaxelgivare. Givarens uppgift är att läsa av kamaxelns position i förhållande till vevaxeln. Den sitter oftast monterad högt upp vid topplocket på framsidan av motorn, nära kamremmen, men i vissa fall kan den vara monterad på motorns bakre del.

Varningstecken på slitage eller skada på kamaxel:
  • Motoreffekten minskar
  • Distributionssystemet för bränslet arbetar felaktigt
  • Främmande ljud vid kamaxeln
  • Metall har blivit skrapad eller repad

Kamaxelsgivaren omfattas av våra produktnivåer Guld och Silver. Kamaxeln omfattas i produktnivåerna Guld, Silver, Brons och Bas. Observera att undantag kan finnas i villkoren. Det kan förekomma bilmodeller där komponenten kan vara monterad på annat sätt och ha en annan funktion.

:Så fungerar en bilKomponentguide