Vad ska du göra när en varningslampa börjar lysa? Vi ger dig svaren

AutoConcept Marknad, 2020-04-16 16:19

Att en varningslampa lyser behöver inte vara något stort problem, men det kan bli allvarliga konsekvenser om du ignorerar varningen och fortsätter köra som vanligt. Många vet inte vad alla varningslampor innebär och vad man ska göra om de börjar lysa. Är du en av  dem? Då ska du läsa vidare. 

Varningslamporna indikerar fel eller information

Bilverkstäder får ofta frågor från oroliga bilägare som har observerat en, eller flera, av varningslamporna lyser på instrumentbrädan. En bil är utrustad med flera olika varningslampor, för att varna dig om att något inte står rätt till med bilen eller för att ge information till dig som förare. En del bilar har fler än 30 varningslampor för att öka trafiksäkerheten. Men i takt med att nyare bilar har allt fler varningslampor, blir det också svårare för dig som bilist att hålla koll på vad alla lampor betyder.

Att en varningslampa tänds kan vara ofarligt, men det kan bli dyrt att vänta för länge med att få felet åtgärdat. Allt för många bilägare väljer att ignorera varningslamporna till dess bilen stannar helt och man helt enkelt måste lämna in bilen. Då blir reparationen ofta betydligt mycket dyrare än om du hade åtgärdat det på en gång.
Om du ignorerar en varningslampa som leder till ett allvarligt motorfel exempelvis, då gäller dessutom inte din garanti eller försäkring på bilen. Då räknas nämligen skadan som självförvållad.

De viktigaste lamporna

Några av varningslamporna kan lysa i olika färger för att signalera olika grader av allvar. En ignorerad gul varning kan därför till slut växla om till röd.
Normalt betyder färgerna följande:

Röd: Stanna bilen omgående och stäng av motorn. Följ anvisningarna i instruktionsboken. Om du är osäker, ring efter assistans.

Gul: En åtgärd krävs. Stanna bilen och stäng av motorn. Följ anvisningarna i instruktionsboken. I de flesta fall kan du köra till närmaste verkstad utan assistans.

Grön: Används för information och kräver ingen åtgärd.

Nedan förklarar vi vad några av de viktigaste varningslamporna innebär och vad du ska göra om de börjar lysa:
parkeringsbroms Parkeringslampa: Kontrollera att du har släppt handbromsen om parkeringslampan lyser. Även om du har släppt den, kan det antingen vara så att den har fastnat, att det saknas bromsvätska eller att bromsbeläggen är nedslitna.

motortemperatur Motortemperaturen är för hög: Motorn kan vara överhettad. Stanna bilen och kontrollera om du behöver fylla på kylarvätska.

Bilbälte Bilbälte: En eller flera passagerare har inte tagit på sig säkerhetsbältet. Ljuset släcks när alla passagerare är fastspända.


Motorolja - röd Motorolja lyser rött:
När symbolen lyser rött är oljetrycket för lågt. Då ska du omedelbart stoppa bilen och ringa vägassistans för att ta bilen till en verkstad.

Motorolja - gulMotorolja lyser gult: Lyser symbolen gult är oljenivån för låg. Stanna då bilen och vänta i 10 minuter, kontrollera därefter oljenivån medan bilen står på ett plant underlag. Det måste finnas olja mellan min – och maxmarkeringen på mätstickan. Om det saknas olja kan du ta reda på vilken typ av olja du ska använda i bilens bruksanvisning. Fyll på med olja och starta bilen i högst 5 sekunder. Om lampan slocknar kan du köra vidare. Om lampan fortfarande lyser ska du ringa vägassistans.

BatteriBatterisymbol: Det är problem med strömförsörjningen. Det kan bero på att generatorn inte fungerar. Flera av bilens elektroniska säkerhetsmekanismer kan vara ur funktion när denna lampa lyser. Kör bilen direkt till en verkstad.

BromssystemBromssystem: Om denna lampa lyser kan det vara fel på ett eller flera av bilens bromssystem. Kontrollera att handbromsen är ordentligt åtdragen. Kolla i bilens instruktionsbok för mer information.

EPS, antisladd, antispinn, ESC-symbolESP, antisladd, antispinn, ESC: Denna lyser när bilens elektroniska program för stabilitetskontroll är aktivt. Det sker vanligtvis på halt och vått underlag. Kör försiktigt under tiden den lyser.

Lågt däcktryckDäcktryck: Denna lampa lyser när lufttrycket i däcken måste kontrolleras.

AirbagAirbag/bältessträckare: När den lyser kan det bero på att det är fel på airbag- och bältessträckarsystemet, eller att framsätespassagerarens krockkudde är avaktiverad. Om du har en barnstol placerad i framsätet kan det bero på det också, eftersom krockkudden på det sätet alltid ska vara avaktiverad. Kontrollera med en verkstad att allt står rätt till om du är osäker.

MotorsymbolMotorsymbolen: Denna lampa talar om ifall något är fel på motorn. Lyser den orange ska du genast köra bilen till en verkstad, som kan hitta felet via bilens dator. Om symbolen lyser rött ska du genast stanna bilen och ringa vägassistans.

ABS-symbolABS: Den talar om ifall något är fel på ABS- och/eller EPS-systemet. Kör bilen till en verkstad för att få det åtgärdat.

BromsbeläggBromsbelägg: Denna lyser när bromsbeläggen måste bytas ut. Du kan fortfarande köra bilen, men vänta inte för länge med att få det åtgärdat.

Lågt däcktryckDäcktryck lågt: När denna symbol lyser måste du kontrollera lufttrycket i däcken. Detta kan du göra på de flesta bensinstationer.

Låg bränslenivåLåg bränslenivå: Denna lampa tänds när du måste tanka bilen. Hur långt du kan köra efter att lampan börjat lysa varierar mellan olika bilmodeller.

Tre råd för att undvika problem
  • Använd bilens instruktionsbok för att ta reda på vilka symboler som är viktiga att känna till. Ha sedan instruktionsboken förvarad i bilen så att du kan använda den om en lampa börjar lysa och du blir osäker.
  • Om lamporna lyser gult eller orange ska du alltid stanna och dubbelkolla om du kan köra vidare. Du ska dock alltid ta bilen till en verkstad för kontroll av orsaken till att lampan lyser.
  • Om motor- eller oljelampan lyser rött ska du omedelbart stanna bilen vid vägkanten och ringa vägassistans.


Fler bloggposter du kanske tycker är intressanta finns här
:Tryggare fordonsägare