XtraGaranti - Gull, Sølv, Bronse eller Base. Hvilket produkt skal jeg velge?

AutoConcept marked, 16.03.22 09:53

Riktig informasjon gir riktige forventninger og fornøyde kunder. Her kan du lese mer om våre standardprodukters ulike nivåer og hva de omfatter.

Vårt standardutvalg består av fire produktnivåer; Gull, Sølv, Bronse og Base. Nivåene Gull, Sølv og Bronse er fleksible. Dette betyr at når bilen når den øvre kilometergrensen eller antall år for garantiperioden, reparerer vi skaden i tråd med nærmeste underliggende nivå istedenfor at garantien opphører helt. Da står ikke bileieren helt uten beskyttelse hvis det oppstår en akutt skade.

XtraGaranti Gull

Den mest omfattende beskyttelsen for en bruktbil.

Dette nivået kan tegnes for biler opptil 9 år, eller 150 000 km. Et godt supplement til den vanlige bilforsikringen, da den dekker mer enn de fleste maskinskadeforsikringer. XtraGaranti Gull dekker nemlig alle elektriske og mekaniske komponenter i bilen.

Dette er derfor et passende nivå for en bileier som ønsker "følelsen av en nesten ny bil".

Se fullstendig komponentdekning for XtraGaranti Gull

XtraGaranti Sølv

Omtrent den samme beskyttelsen som en "vanlig" maskinskadeforsikring – men over lengre tid.

Dette nivået kan tegnes for biler opptil 11 år, eller 180 000 km. Den har et komponentomfang som kan sammenlignes med en "vanlig" maskinskadeforsikring, men sølvnivået vårt varer lenger og har lavere eller ingen egenandel.

Se fullstendig komponentdekning for XtraGaranti Sølv

XtraGaranti Bronse

Garantien som dekker de viktigste komponentene.

Dette nivået kan tegnes for biler opptil 15 år, eller 200 000 km. Store og kostbare reparasjoner er dekket på bronsenivået, slik som motor, girkasse, clutch og bremsesystem.

Bronsenivået er perfekt å tegne for biler der maskinskadeforsikring ikke lenger er et alternativ fordi bilen er for gammel, eller på nyere biler der bileieren ønsker beskyttelse som dekker de store og dyre komponentene, men ikke vil betale for sølv eller gull.

Se fullstendig komponentomfang for XtraGaranti Bronse

XtraGaranti Base

Garantien for biler som få tør å forsikre.

Dette nivået kan tegnes for biler opptil 20 år, eller 300 000 km. Det gir, som navnet antyder, beskyttelse for de mest grunnleggende komponentene, som motor og girkasse. For biler som har nådd denne alderen og kjørelengden, tilbys det ikke mye beskyttelse på markedet, så dette er bedre enn ingenting og kan være en livredder i en nødsituasjon med motorhavari.

Se fullstendig komponentomfang for XtraGaranti Base

Alle produktnivåene har vilkår og unntak. Det er viktig at du gjennomgår disse med bileieren før du tegner garantien.

Vil du vite mer om våre produkter? Kontakt oss

Category:Salgstips

Kommentarer: