Så fungerar en bilmotor

AutoConcept Marknad, 2020-09-17 16:10

Du är säkert fullt medveten om att motorhaveri kan bli extremt dyrt. Men har du koll på hur motorn fungerar i din bil och vad den innehåller för delar?

En motor består av tre delar; topplock, motorblock och oljetråg. I dessa tre delar sitter det många komponenter som måste samköra med varandra för att allt ska fungera. Motorn behöver också regelbundet underhållas för att problem inte ska uppstå. Byte av kamrem, motorolja och oljefilter är några av exempel det. Läs mer om hur du underhåller din motor här.

Så fungerar en motor

Motorn i en bil som drivs av bensin eller diesel kallas för förbränningsmotor. Det är en maskin som omvandlar energi till mekanisk rörelse och värme. Grunden i en förbränningsmotor är motorblocket, där finns ett antal hål som kallas för cylindrar. Vanligtvis sitter det fyra cylindrar i en bil.

I botten av varje cylinder sitter en kolv och toppen är tillsluten av ett topplock. Enkelt förklarat blandas bränsle och luft till gas, som sedan förs in i cylindrarna och antänds. Då skapas det ett tryck som pressar ner kolvarna. Kraften från kolvarna överförs sedan vidare till vevaxeln, via så kallade vevstakar som löper genom hela motorn, och får vevaxeln att rotera.

Kraften förs sedan genom växellådan och vidare ut i hjulen som driver bilen framåt. Allt detta går såklart väldigt fort, kolvarna rör sig upp och ned flera tusen gånger i minuten.

Flödet av bränslet och avgaser regleras av ventilerna, som normalt sitter i cylindertoppen. Ventilerna öppnas med hjälp av en, eller flera, kamaxlar som drivs av vevaxeln via en kamrem eller kamkedja.

Bilmotor

De flesta bilar idag är så kallade fyrtaktare. Det innebär att motorn arbetar i fyra olika steg:

Insugningstakt - När kolven rör sig från övre vändläge och inloppsventilen är öppen sugs bränsleluftblandningen in i cylindern.

Kompressionstakt - När kolven rör sig uppåt i cylindern komprimeras bränsleluftblandningen. Bränsleluftblandningen antänds av ett tändstift precis innan kolven når övre vänd-/dödläge.

Förbränningstakt - Kolven går från övre till nedre vändläge och både inlopps- och avgasventilerna är stängda. Den antända bränsleluftblandningen pressar kolven nedåt av trycket i cylindern och utför ett mekaniskt arbete med en linjär rörelse, som med hjälp av vevstaken omvandlas till en roterande rörelse i vevaxeln.

Utloppstakt - Kolven går från nedre till övre vändläge, avgasventilen är öppen och inloppsventilen är stängd. Förbränningsgaserna (avgasen) trycks ut. Inloppsventilen börjar öppna innan övre vändläge och avgasventilen stängs. Momentet då båda ventilerna är öppna kallas överlappning.

Fördjupa dig i förbränningsmotorns olika delar

Elektriska motorer

En elektrisk motor fungerar på ett annat sätt än en förbränningsmotor, eftersom inget bränsle behövs för att producera den mekaniska rörelsen. Istället omvandlas elektrisk energi direkt till rörelseenergi. De flesta elmotorer har två viktiga delar:

Statorn - den fasta och stationära delen, och Rotorn - den rörliga delen. 

Själva funktionen i elmotorn går ut på att man tillför elektrisk energi till statorn, som i sin tur utnyttjar denna energi för att skapa ett magnetfält. Statorns kraftfält påverkar även rotorn, så att det skapas ett magnetfält även i den.

Det är sedan en samverkan mellan dessa två kraftfält som får rotorn att snurra, och producera den mekaniska rörelsen.

:Så fungerar en bilKomponentguide