Tändspole och tändkassett

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 15:19

En tändspole krävs i varje bil med bensinmotor. Utan tändspolen startar inte bilen. Själva tändningen sker genom tändstiftet, men för att tändningen ska kunna uppstå krävs det högspänning – och då krävs det en tändspole. När tändningen slås på alstras ett magnetfält i spolen. Därefter, när brytaren öppnas i primärkretsen hos spolen, uppstår en högspänningspuls. Denna överförs sedan till tändstiften. På det alstras slutligen en gnista som antänder bränsleluftblandningen.

I moderna bilar används flera tändspolar, där varje cylinder har sin egen spole. Det innebär att om ett fel uppstår på en spole, kan bilen fortfarande köras.

Tändkassetten sitter ovanför tändstiften och innehåller ett antal tändspolar. Med hjälp av elektroniken inne i kassetten kan tändstiftet skapa gnistan som behövs för att antända bränslet.

Varningstecken på skada eller slitage på tändspole eller tändkassett:
  • Kränkning av motorkolven slaghastighet, särskilt vid hög luftfuktighet
  • Bilens effekt minskar avsevärt
  • Hög bränsleförbrukning
  • Motorn startar inte

I våra produktnivåer Guld och Silver omfattas tändspole och tändkassett. Observera att undantag kan finnas i villkoren. Det kan förekomma bilmodeller där komponenten kan vara monterad på annat sätt och ha en annan funktion.

:Tryggare fordonsägareSå fungerar en bilKomponentguide