Förstå din kund - öka försäljningen och kundnöjdheten!

AutoConcept Försäljning, 2021-11-17 11:04

Är din kund gul, röd, blå eller grön? Här får du några tips på hur du kan kommunicera med din kund för att lättare komma till avslut. Enligt DISC-principen finns det fyra olika personlighetstyper, gul, grön, blå och röd. Lär dig se vilken personlighetstyp kunden är när han eller hon kliver in i bilhallen. Med tiden kan det hjälpa dig att öka både försäljningen och kundnöjdheten. Vad skiljer personlighetstyperna åt och vad ska du tänka på i mötet med kunden?

Den gula kunden

En gul person beskrivs generellt som spontan, optimistisk och väldigt social. Ett typiskt kännetecken är att de engagerat nickar när någon annan pratar. Trots att de kanske inte håller med.

Tänk på: Var lite extra intresserad och glad – viktigt att ha en hög energinivå. Engagera personen så att han eller hon känner sig delaktig. Var noga med att förklara hur din produkt/tjänst kan hjälpa kunden i sin vardag.

Undvik: Avbryt inte när de pratar och undvik en påträngande och aggressiv säljstil.

Den gröna kunden

Den gröna personen gillar att planera och att ha koll på läget. Generellt så har en grön person svårt att säga nej och lägger stor vikt vid andras behov och önskemål. De kan därför uppfattas som obeslutsamma. Ett kännetecken för en grön person är att de tänker först och pratar sen.

Tänk på: Det är viktigt med saker som god framförhållning och att vara väl förberedd. Att vara vänlig och tillmötesgående går inte att hoppa över här. Gröna personer vill ha tid på sig att tänka innan de lämnar besked.

Undvik: Att stressa eller att pusha en grön kund är inte en lyckad taktik. Tänk på att använda ordet ”förbättring” i stället för ”förändring” när du ska sälja till en grön person.

Den blå kunden

Den blå personen gillar planering och regler. De är noga med detaljer och vill ha god tid på sig att fatta beslut. Blåa personer kan ibland uppfattas som kritiska.

Tänk på: Lägg fram ditt förslag baserat på fakta, inte känslor. I diskussionen är det viktigt att vara saklig och tydlig. Var förberedd med all tänkbara fakta som kunden kan tänkas vilja ha.

Undvik: Blanda inte in känslor och var inte alltför personlig med kunden. Pressa inte heller fram ett snabbt beslut.

Den röda kunden

En röd person vill att allt ska hända på en gång, de gillar inte att vänta. De kommunicerar rakt på sak och gillar att ta kommandot. Röda personer drivs av att testa nya saker och att pressa gränser. De gillar att fatta beslut på egen hand, helst igår.

Tänk på: Ska du sälja till en röd person så se till att vara effektiv. Att snabbt visa på möjliga resultat är viktigt för att inte intresset hos den röda personen ska tyna bort. Var tydlig med att visa vad personen tjänar på att genomföra affären.

Undvik: Försök inte styra en röd person. Var noga med att inte vara otydlig och var ordentligt påläst för att kunna svara på eventuella frågor.

Ibland kan det vara svårt att urskilja de olika personligheterna. Testa dig fram och ha DISC-systemet i bakhuvudet när du möter kunder och kollegor. Oavsett vilken personlighetstyp din nästa kund är så är det viktigt att du som säljare är väl förberedd.

Läs också: Sälj! - "Like a boss..."😎

I den bloggen kan du under punkt fyra tillämpa tipsen i den här bloggen. 

Category:MerförsäljningFörsäljningstips

Kommentarer: