Unngå store reparasjonskostnader – du bør holde øye med dette regelmessig

AutoConcept marked, 15.okt.2020 15:44:51

Motorens arbeidstakt er høy, og den utsettes for stor belastning. Derfor er det viktig å ta vare på den og utføre service på motoren i henhold til produsentens anbefalinger. Du bør sjekke dette regelmessig for å sikre at motoren din er i god stand.

Motorolje

Motoroljens hovedfunksjon er å smøre motorens bevegelige komponenter. Det sikrer jevn og effektiv drift av motoren hver gang du starter bilen.

Motoroljen fungerer også som frostbeskyttelse i bilens radiator og sørger for at motoren ikke blir overopphetet.

For at motoren skal fungere, må den holde seg ren. Også der spiller motorolje en rolle som rengjøringsmiddel. Oljen er klebrig og suger opp smuss og støv som kommer inn i motoren.

Motoroljen må skiftes regelmessig i bilen din. I tillegg må du sørge for at du har riktig mengde. Unnlatelse av å skifte motorolje kan føre til store problemer. Oljen kan bli fortynnet og motoren begynner deretter å bryte ned. Hvis dette skjer, blir oljen tynnere og motoren får mindre beskyttelse mot sine egne bevegelige deler. Fortynnet olje kan også påvirke motorens ytelse og levetid, øke utslippene og påvirke drivstofforbruket.

Kontroller mengden motorolje

Sjekk med jevne mellomrom at du har riktig mengde motorolje. For å gjøre dette, trekk ut peilepinnen og tørk enden av med en klut eller tørkepapir. Sett den deretter tilbake og sørg for at den går helt ned før du løfter den opp igjen. Det skal være to linjer nær slutten av peilepinnen. Oljenivået skal helst være på eller nær topplinjen, men alt over bunnlinjen er greit. Hvis motoroljenivået er for lavt, lyser motorlampen gult.

Hvor ofte må jeg skifte motorolje?

Det beror på motorns storlek, bränsletyp, ytan på vägarna du kör på och andra yttre faktorer. Läs i bruksanvisningen till din bil för att se vad tillverkaren rekommenderar. Det är omöjligt att byta motorolja för ofta. Åk till en verkstad för oljebyte så fort du får indikationer på att det är dags.

Det avhenger av størrelsen på motoren, type drivstoff, overflaten på veiene du kjører på og andre eksterne faktorer. Les bruksanvisningen for bilen din for å se hva produsenten anbefaler. Det er umulig å skifte motorolje for ofte. Gå til et verksted for oljeskift så snart du ser indikasjoner på at det er på tide.

For at produktene våre skal være gyldige, må motoroljen skiftes av et autorisert verksted.

Oljefilter

Oljefilteret filtrerer oljen i motoren. Det er helt avgjørende for at motoren skal fungere bra. Filterets funksjon er å fjerne alle forurensninger og forurensede partikler fra motoroljen. Hvis små partikler av harde stoffer kommer inn i oljestrømmen, kan viktige motordeler raskt slites ut. I tillegg, hvis disse smusspartiklene eller steinbitene er store nok, kan de sette seg fast i motoren og i verste fall forhindre at et stempel beveger seg eller at en ventil lukkes. Det kan få alvorlige konsekvenser for ytelsen og koste tusenvis av kroner å reparere.

Hvor ofte skal oljefilteret byttes?

Oljefilteret byttes ofte ut i forbindelse med service og oljeskift.

Oljefiltre må byttes ut av et autorisert verksted for at produktene våre skal gjelde.

Registerreim

Registerreimen er en drivreim drevet av veivakselen. Den sørger for at motorventilene og stemplene er i takt. Registerreimen har begrenset levetid. Bilprodusenten anbefaler at den byttes ut med visse intervaller. Servicehåndboken angir normalt hvor ofte registerreimen skal byttes ut.

Hvis registerreimen går i stykker, kan det forårsake store interne skader på bilen. Derfor er det veldig viktig å overvåke registerreimen og bytte den før den går i stykker.

Registerreimbytte må gjøres i samsvar med serviceboken og utføres av et autorisert verksted for at produktene våre skal gjelde.

Kjølevæske

Kjølevæskens hovedoppgave er å kjøle ned motoren slik at den ikke blir overopphetet. Kjølevæske består av like deler glykol og vann. Glykolens oppgave er å heve kokepunktet og senke frysepunktet, for å forhindre at kjølevæsken fryser når motoren er kald. Det finnes to forskjellige typer glykol, sjekk bruksanvisningen for å se hvilken som passer best for bilen din.

Kjølevæske kan enten kjøpes ferdigblandet eller blandes selv. Fordelen med ferdigblandet væske er at god vannkvalitet er garantert. I tillegg har den en viss smøreeffekt og inneholder stoffer som motvirker rust. Forsikre deg om at motoren hviler i en time før du åpner lokket på kjølevæskebeholderen. Hvis motoren er varm, er det fare for at kokende væske spruter opp fra motoren. Fyll opp til nivået overstiger det laveste merket.

Hvis det oppstår skader på bilen din som et resultat av at du ikke har vedlikeholdt motoren riktig, reparerer vi ikke skade på de skadede komponentene. Selv om de er inkludert i komponentdekningen din. Dette fremgår av produktvilkårene våre.

:Tryggere kjøretøyeierskap