Undvik stora reparationskostnader – detta ska du regelbundet hålla koll på

AutoConcept Marknad, 2020-09-15 13:45

Arbetstakten i motorn är hög och den utsätts för stora påfrestningar. Därför är det viktigt att ta hand om den och serva motorn enligt tillverkarens rekommendationer. Detta ska du regelbundet ska hålla koll på för att säkerställa att din motor mår bra.

Motorolja

Motoroljans huvudsakliga funktion är att smörja motorns rörliga komponenter. Den säkerställer smidig och effektiv drift av din motor varje gång du startar bilen.

Motoroljan fungerar också som ett frostskydd i kylaren på bilen och ser till att motorn inte överhettas.

För att motorn ska kunna prestera måste den hålla sig ren. Även där spelar motoroljan en roll som städerska. Oljan är nämligen klibbig och plockar upp alla bitar av smuts och damm som kommer in i motorn.

Motoroljan ska regelbundet bytas i din bil. Dessutom måste du kontrollera att du har rätt mängd. Att inte byta motorolja kan leda till stora problem. Oljan kan bli utspädd och motorn börjar då brytas ned. Om detta händer blir oljan tunnare och motorn får mindre skydd mot sina egna rörliga delar. Utspädd olja kan dessutom påverka motorns prestanda och livslängd, öka utsläppen och påverka bränsleförbrukningen.

Kontrollera mängden motorolja

Med jämna mellanrum ska du kontrollera att du har rätt mängd motorolja. Det gör du genom att dra ut oljemätstickan och torka rent änden med en trasa eller pappershandduk. Sätt sedan tillbaka den och se till att den går ner hela vägen innan du direkt lyfter upp den igen. Nära slutet på oljemätstickan ska det finnas två linjer. Oljenivån ska helst vara på, eller nära, den högsta linjen, men allt över den nedre linjen är okej. Om motoroljan är för låg börjar motorlampan lysa gult.

Hur ofta måste jag byta motorolja?

Det beror på motorns storlek, bränsletyp, ytan på vägarna du kör på och andra yttre faktorer. Läs i bruksanvisningen till din bil för att se vad tillverkaren rekommenderar. Det är omöjligt att byta motorolja för ofta. Åk till en verkstad för oljebyte så fort du får indikationer på att det är dags.

För att våra produkter ska gälla måste bytet av motorolja göras av en auktoriserad verkstad.

Oljefilter

Oljefiltret filtrerar oljan i motorn. Det är helt avgörande för att motorn ska fungera bra. Filtrets uppgift är att ta bort alla föroreningar och kontaminerade delar från motoroljan. Om små partiklar av hårda ämnen kommer in i oljeflödet kan det nämligen snabbt slita ut viktiga motordelar. Om dessa partiklar av smuts eller stenbitar är tillräckligt stora, kan de dessutom fastna i motorn och i värsta fall stoppa en kolv från att röra sig, eller en ventil från stängning. Det kan få allvarliga konsekvenser på prestandan och kosta flera tusen att reparera.

Hur ofta ska man byta oljefiltret?

Ofta ersätts oljefiltret under service och oljebyte.

Utbyte av oljefilter måste ske av en auktoriserad verkstad för att våra produkter ska gälla.

Kamrem

Kamremmen är en drivrem som drivs av vevaxeln. Den ser till så att motorns ventiler och kolvar är i takt. Kamremmen har en begränsad livslängd. Biltillverkaren rekommenderar att den skall bytas vid vissa intervall. Normalt framgår det i serviceboken hur ofta kamremmen ska bytas ut.

Om kamremmen brister kan det orsaka stora inre skador i bilen. Därför är det väldigt viktigt att övervaka kamremmens tillstånd och byta ut den innan den går sönder.

Kamremsbytet måste utföras enligt serviceboken av en auktoriserad verkstad för att våra produkter ska gälla.

Kylarvätska

Kylarvätskans främsta uppgift är att kyla motorn så att den inte överhettas. Kylarvätska består av lika delar glykol och vatten. Glykolens uppgift är att höja kokpunkten och sänka fryspunkten, för att förhindra att kylarvätskan fryser när motorn är kall. Det finns två olika typer av glykol, kolla i instruktionsboken för att se vilken som passar bäst till din bil.

Kylarvätska kan antingen köpas färdigblandad eller blandas till själv. Fördelen med färdigblandad är att man garanteras en god vattenkvalitet. Dessutom har den en viss smörjande effekt och innehåller ämnen som motverkar rost. Se till att motorn vilat en timme innan du öppnar locket till kylarvätskans behållare. Om motorn är varm finns risken att kokhet vätska sprutar upp från motorn. Fyll på tills nivån överstiger den lägsta markeringen.

Om skador uppstår i din bil till följd av att du inte har underhållit motorn korrekt, ersätter vi inte skadorna på de komponenter som skadad. Även om de finns med i din komponentomfattning. Detta framgår i våra produktvillkor.

:Tryggare fordonsägare