AutoConcept Marknad, 2022-03-08 13:13

Registrerade el- och hybridbilar har de senaste åren ökat markant i antal. Likaså har antalet elbilsmärken i Sverige ökat i hög takt.
Hela 60% av svenskarna vet inte var man ska reparera elbilen. Det visar en undersökning gjord av Werksta. Det finns väsentliga skillnader på hur man reparerar förbränningsbilar och elbilar, detta trots att exempelvis bucklor hanteras på ett likartat sätt. De största utmaningarna i att reparera en elbil hittar mekanikerna i exempelvis elsystemet där en mekaniker, utan tillräcklig kunskap, kan göra mer skada än nytta.

Vad är skillnaden?
Utvändigt är det ofta mycket likheter och mindre skillnader mellan de olika typerna av bilar. Det är skillnaderna under huven som gör elbilen unik i jämförelse med förbränningsmotor-bilen. Dessa skillnader kan många gånger skapa problem för en mekaniker som inte är van att reparera elbilar. Med tanke på att både el- och hybridbilarna fortfarande är relativt nya på marknaden så är det väldigt många som inte bemästrat den sidan av bilar ännu.
Med det sagt så är det självklart elsystemet som är den största skillnaden mellan elbilen och den ”vanliga bilen”. Utgångspunkten för en mekaniker när det är dags att reparera en elbil är att den alltid måste vara spänningsfri. Att göra bilen spänningsfri kräver att verkstaden är väl insatt i hur högspänningssystemet i bilen fungerar för att på så sätt kunna arbeta med korrekta säkerhetsmetoder.

Hur bra koll har svenskarna på det här?
Undersökningen som Werksta lät göra i januari 2022 besvarades av 1010 stycken svenskar mellan 18-80 år och ansågs vara demografiskt representativt för befolkningen. Undersökningen visade att mer än 60% av svenskarna inte vet om att alla verkstäder inte har rätt kompetens när det kommer till elbilar.

Hur ska du gå tillväga?
Slutsatsen av denna informationen är att om du funderar på att äga, eller om du redan äger, en elbil så bör du leta reda på en verkstad med rätt erfarenhet och kunskap utav att arbeta med elbilar. Det kan spara dig oerhört mycket, både vad gäller tid och pengar.

Vad kan annars vara bra att tänka på innan du köper en elbil? Här listar vi 7 saker som är bra att tänka på innan du köper en elbil.
Källa: Werksta

:ElbilTryggare fordonsägare