AutoConcept Marknad, 2021-03-02 10:06

Har du någon gång haft din bil inlämnad på en verkstad och fått välja mellan en begagnad del, eller betala extra för att uppgradera till en ny? Detta kan reta upp några. En ny livscykelanalys visar att begagnade delar ger betydligt lägre klimatpåverkan än en ny del.

Har du haft bilen på verkstad och fått en begagnad bildel monterad? Grattis! En ny livscykelanalys, genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsförsäkringar visar nämligen att om bilverkstäder använder begagnade reservdelar, istället för nytillverkade bildelar, resulterar det i cirka 75 procent lägre utsläpp och växthusgaser. Och hela 83 procent om bucklan i plåten eller sprickan i plasten repareras.

Det skulle innebära att vi minskar utsläppen med cirka 700 ton varje år, enbart på Länsförsäkringars kunders bilreparationer.