Slik fungerer en bilmotor

AutoConcept marked, 19.okt.2020 10:42:56

Du er sannsynligvis klar over at motorhavari kan bli ekstremt dyrt. Men vet du hvordan motoren fungerer i bilen din og hvilke deler den inneholder?

En motor består av tre deler; topplokk, motorblokk og oljepanne. I disse tre delene er det mange komponenter som må fungere sammen for at alt skal fungere. Motoren må også vedlikeholdes regelmessig for å forhindre at problemer oppstår. Bytte av registerreim, motorolje og oljefilter er noen eksempler. Les mer om hvordan du vedlikeholder motoren din her.

Slik fungerer en motor

Motoren til en bil drevet av bensin eller diesel kalles forbrenningsmotor. Det er en maskin som omdanner energi til mekanisk bevegelse og varme. Grunnlaget for en forbrenningsmotor er motorblokken, der det er flere hull som kalles sylindere. Vanligvis er det fire sylindere i en bil.

Nederst på hver sylinder er et stempel og toppen er lukket av et topplokk. Enkelt forklart blandes drivstoff og luft til gass, som deretter føres inn i sylindrene og antennes. Dette skaper et trykk som skyver stemplene ned. Kraften fra stemplene overføres deretter til veivakselen, via såkalte koblingsstenger som går gjennom hele motoren, og får veivakselen til å rotere.

Kraften føres deretter gjennom girkassen og videre ut i hjulene som driver bilen fremover. Alt dette går selvfølgelig veldig fort, stemplene beveger seg opp og ned flere tusen ganger i minuttet.

Strømmen av drivstoff og avgasser reguleres av ventilene, som normalt er plassert i topplokket. Ventilene åpnes ved hjelp av en eller flere kamaksler som drives av veivakselen via en registerreim eller kamkjede.

Bilmotor

De fleste biler er i dag såkalte firetakts. Dette betyr at motoren arbeider i fire forskjellige trinn::

Inntakstakt - Når stempelet beveger seg fra øvre dreieposisjon og innløpsventilen er åpen, suges drivstoff-luftblandingen inn i sylinderen.

Kompresjonstakt - Når stempelet beveger seg oppover i sylinderen, komprimeres drivstoff-luftblandingen. Drivstoff-luftblandingen antennes av en tennplugg like før stempelet når den øvre dreie-/dødstillingen.

Forbrenningstakt - Stempelet beveger seg fra øvre til nedre dreieposisjon, og både innløps- og eksosventilene er stengt. Den antente drivstoff-luftblandingen presser stempelet nedover av trykket i sylinderen og utfører et mekanisk arbeid med en lineær bevegelse, som ved hjelp av koblingsstangen omdannes til en roterende bevegelse i veivakselen.

Utløpstakt - Stempelet går fra nedre til øvre svingestilling, eksosventilen er åpen og innløpsventilen er lukket. Forbrenningsgassene (eksosen) drives ut. Innløpsventilen begynner å åpne før den øvre dreieposisjonen og eksosventilen lukkes. Øyeblikket når begge ventilene er åpne kalles overlapping.

Fordyp deg i de forskjellige delene av forbrenningsmotoren
Elektriske motorer

En elektrisk motor fungerer annerledes enn en forbrenningsmotor, da det ikke trengs drivstoff for å produsere den mekaniske bevegelsen. I stedet konverteres elektrisk energi direkte til kinetisk energi. De fleste elektriske motorer har to viktige deler:

  • Statorn - den faste og stasjonære delen
  • Rotorn - den bevegelige delen

Den faktiske funksjonen til den elektriske motoren er å levere elektrisk energi til statoren, som igjen bruker denne energien til å skape et magnetfelt. Statorens kraftfelt påvirker også rotoren, slik at det også opprettes et magnetfelt i den.

Det er da et samspill mellom disse to kraftfeltene som får rotoren til å spinne og produsere den mekaniske bevegelsen.

:Slik fungerer bilen din