AutoConcept Tipsar! / Så fungerar en bil

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 15:59

Kolvens uppgift i en förbränningsmotor är att omvandla bränsle till energi – med andra ord att driva bilen framåt.

:Tryggare fordonsägareSå fungerar en bilKomponentguide

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 15:24

I oljetråget befinner sig oljan som behövs för smörjning av motorn. Oljetråget är placerat vid den lägsta punkten på motorblocket. Det finns vanligtvis mellan 2–8 liter olja i oljetråget, beroende på bilmodell. Det är viktigt att med jämna mellanrum kontrollera oljenivån med hjälp av mätstickan. Märkningen för högsta på mätstickan ska aldrig överskridas.

:Tryggare fordonsägareSå fungerar en bilKomponentguide

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 15:20

En turbo kan monteras på bilens motor för att öka effekten. På det viset kan man efterlikna kraften i en större motorstorlek, utan att behöva byta motor.

:Tryggare fordonsägareSå fungerar en bilKomponentguide

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 15:19

En tändspole krävs i varje bil med bensinmotor. Utan tändspolen startar inte bilen. Själva tändningen sker genom tändstiftet, men för att tändningen ska kunna uppstå krävs det högspänning – och då krävs det en tändspole. När tändningen slås på alstras ett magnetfält i spolen. Därefter, när brytaren öppnas i primärkretsen hos spolen, uppstår en högspänningspuls. Denna överförs sedan till tändstiften. På det alstras slutligen en gnista som antänder bränsleluftblandningen.

:Tryggare fordonsägareSå fungerar en bilKomponentguide

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 15:16

Kamremmen är en drivrem som drivs av vevaxeln, som i sin tur driver kamaxeln. Den säkerställer att motorns ventiler och kolvar är i takt.

:Tryggare fordonsägareSå fungerar en bilKomponentguide

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 15:09

Vevaxeln består av flera vevarmar som är anslutna till det så kallade ramlagret. Tillsammans bildar de en cylindrisk stång som fungerar som en axel och genererar en roterande rörelse. Oavsett motortyp, finns det bara en vevaxel i motorn.

:Tryggare fordonsägareSå fungerar en bilKomponentguide

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 15:07

Tändstiftet ser till att luftbränsleblandningen antänds och får motorn att fungera. Detta inträffar mellan cirka 500–3500 gånger per minut.

:Tryggare fordonsägareSå fungerar en bilKomponentguide

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 15:02

En kamaxel är en stång som är försedd med ett flertal kammar. Kamaxeln styr huruvida ventilerna är öppna eller stängda. Den roterar inne i topplocket och ser till att rätt ventiler tar in luft, eller skickar ut gaser, vid rätt tidpunkt. I gaveln på kamaxeln sitter kamaxelgivare. Givarens uppgift är att läsa av kamaxelns position i förhållande till vevaxeln. Den sitter oftast monterad högt upp vid topplocket på framsidan av motorn, nära kamremmen, men i vissa fall kan den vara monterad på motorns bakre del.

:Så fungerar en bilKomponentguide

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 15:00

Motorblocket är ett gjutet vevhus med urborrade cylindrar där motorns kolvar rör sig. Ovanpå motorblocket ligger topplocket. Under motorblocket sitter vevhuset, där varje kolv driver en vevstake som får vevaxeln att rotera.

:Tryggare fordonsägareSå fungerar en bilKomponentguide

AutoConcept Marknad, 2020-09-18 14:57

Topplockspackningen sitter mellan motorblocket och cylinderhuvudet. Den ser till att samlingen mellan toppstycket och motorblocket är tätt och förhindrar motorläckage. Packningen är otroligt viktig och måste alltid kunna göra sitt jobb. Om en topplockspackning går sönder så beror det ofta på överhettning. Det kan hända exempelvis om kylvätskan uppnår en viss temperatur och tryck bildas, som får metallen i motorn att expandera. Om vatten då blandas med olja kan det orsaka allvarliga skador på motorn.

:Tryggare fordonsägareSå fungerar en bilKomponentguide